Gürcistan - Arkas Lojistik

Gürcistan - Arkas Lojistik
Gürcistan

Gürcistan

Genel Bilgiler

MÖ 7. Yüzyılda kurulan Gürcistan Krallığı ile dünya siyasetinde var olmaya başlayan Gürcistan tarih boyunca Moğollar, İran, Rusya ve Osmanlı arasında çekişmelere sahne olmuş ve 1801’de Rusya’nın egemenliği altına girmiştir. 28 Nisan 1991’de kalıcı olarak bağımsızlığını ilan eden Gürcistan bugün yarı başkanlık sistemiyle yönetilen demokratik, üniter bir cumhuriyettir.


Resmi dilin Gürcüce olduğu ülkede Abhazya ve Acara özerk bölgeleri ile Osetya bölgesindeki halklar tarafından konuşulan Abhazca, Osetçe ve Lazca da resmi olarak tanınmaktadır.

Ekonomik Yapısı

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra büyük bir ekonomik kriz yaşayan Gürcistan, 2000’li yıllarda yürürlüğe koyduğu dışa açık ekonomi anlayışının etkisiyle son yıllarda en çok yabancı sermaye çeken ülkelerden biri olmuştur. Avrupa Birliği ile “Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması” bulunan Gürcistan’ın içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülke ile serbest ticaret anlaşması; ABD, Kanada, Norveç, İsviçre ve Japonya ile de gümrük anlaşmaları bulunmaktadır. Son yıllarda çeşitli petrol ve gaz boru hatları ile enerjide Rusya’ya olan bağımlılığını azaltan Gürcistan, Bakü–Tiflis–Kars demiryolu hattı ile de Asya ve Avrupa ile olan ticaret yollarını geliştirerek ekonomik açıdan önemli kazanımlar elde etmiştir.


Ülke gelirinin üçte ikisini istihdamın da üçte birini karşılayan hizmet sektörü Gürcistan ekonomisinin can damarıdır. Yurttaşlarının yarısının geçimini sağladığı tarım ve hayvancılık ise en büyük istihdam alanıdır. En önemli tarımsal ürünler çay, fındık, çeşitli sebzeler, üzüm ve turunçgillerdir. En önemli sanayi kolları ise madencilik, demir–çelik, mobilya, kimya ve makinedir.


Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 2018 yılı verilerine göre 16,324 milyar ABD doları milli geliri olan Gürcistan’da kişi başına düşen gelir 4.400 ABD doları, işsizlik oranı % 12, enflasyon oranı % 6, büyüme hızı da % 4,6’dır.


2017 verilerine göre 2,7 milyar ABD doları ihracat ve 7,9 milyar ABD doları ithalat olmak üzere 10,6 milyar ABD doları dış ticaret büyüklüğü olan Gürcistan’ın en önemli dış ticaret ortağı 1,5 milyar ABD doları dolayındaki dış ticaret hacmi ile Türkiye’dir. Türkiye dışındaki diğer önemli dış ticaret ortakları ise Rusya, Çin, Azerbaycan, Ukrayna, Almanya, ABD, Ermenistan ve Bulgaristan’dır.

Gürcistan Hakkında Genel Bilgiler

Avrupa’nın güneydoğusunda, Kafkasya’nın da batısında yer alan Gürcistan kuzeyde Rusya, doğuda Azerbaycan, batıda Karadeniz, güneyde ise Türkiye ve Ermenistan ile komşudur.