Azerbaycan - Arkas Lojistik

Azerbaycan - Arkas Lojistik
Azerbaycan

Azerbaycan

Azerbaycan

Kardeş ülke Azerbaycan, Batı Asya ile Doğu Avrupa‘nın kesiştiği noktada, Kafkasya coğrafyasında yer alıyor. Başkenti Bakü olan ülke, zengin petrol ve doğalgaz yatakları ile gelişen bir ekonomiye sahip.


Doğusunda Hazar Denizi ile çevrilen ülke son yıllarda tanıtım atağı ile turizmde büyük ilerleme kaydetti. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan başkent Bakü ülkenin en büyük ve en gelişmiş kenti.


Ekonomik Yapısı

Azerbaycan ekonomisinde, sanayi sektörünün önemli bir bölümünü yaklaşık 20 yıl önce kurulan ağır sanayi oluşturmaktadır. Ağır sanayi içinde en önemli sektörler demir, alüminyum ve çimento olup, çoğu petrol sanayinin gelişiminden sonra ihmal edilmiştir. Ülke sanayisinin tekrar canlanmasına yönelik olarak, Azerbaycan’da 2014 yılı “sanayi yılı” ilan edilmiştir. Reel sanayi üretiminin hızla düşmesine rağmen, konut inşası, kırsal altyapı çalışmaları ve ulaşım altyapısının iyileştirilmesinden dolayı inşaat sektörü son yıllarda hızlı büyümüştür.


Hizmet sektörü de ulaşım ve komünikasyon alanlarında yaşanan gelişmelerden dolayı hızlı bir biçimde büyümüştür. Bankacılık sektördeki varlığın yarısından fazlasını oluşturan iki devlet bankası tarafından yönetilmektedir.


Azerbaycan, petrol ve gaz sektörü ile birlikte gelişmekte olan bir ekonomidir. Petrol ve gaz Azerbaycan'ın ihracatının %90'ından fazlasını oluşturmaktadır. Çeşitlendirme çabaları yavaş kalmaktadır. Petrol dışı alanlarda yapılan yatırımların artış kaydetmesine rağmen ülkede enerji sektörü dışında kalan iş sektörleri halen oldukça zayıftır.

Azerbaycan Hakkında Genel Bilgiler

Güney Kafkasya’da yer alan Azerbaycan, Batı Asya ile Doğu Avrupa’nın kesişim noktasında konumlanır. Ülke, kuzeyde Rusya ve Gürcistan, batıda Ermenistan, güneyde İran, güneybatıda ise Türkiye ile komşu durumdadır. Azerbaycan, ülkenin doğusunda Hazar Denizi'ne kıyısı olan topraklara da sahiptir. Ayrıca Nahçıvan da Azerbaycan’a bağlı özerk bir bölge konumundadır.