Politikalarımız - Arkas Lojistik

Politikalarımız - Arkas Lojistik
Politikalarımız

Politikalarımız

Kalite Yönetim Sistemi Politikamız

Kalite Yönetim Sistemi Politikamız

Arkas Lojistik olarak;

 • Teknolojik yenilikleri takip ederek, en kaliteli hizmeti, en ekonomik koşullarda müşterilerimize sunmayı, böylece müşteri memnuniyetini kesintisiz sürdürmeyi,
 • Sürekli eğitimle çalışanlarımızın motivasyon ve verimliliğini en üst seviyede tutmayı,
 • Risk yönetimini tüm faaliyetlerin bir parçası olarak kabul ederek önleyici bakış açısını yaygınlaştırmayı,
 • Etik değerlere saygılı ve ekip ruhu ile çalışmayı,
 • Sektöründe rekabet gücü yüksek bir firma olmayı hedefliyoruz.
Hedeflerimize yasal ve uygulanabilir şartları yerine getirerek ve kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek ulaşacağımızı taahhüt ederiz.
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Arkas Lojistik olarak önceliğimiz her zaman iş sağlığı ve güvenliğidir.

 

Tüm süreçlerimizde  personelimize, müşterilerimize, tedarikçilerimize, yüklenici firmalarımıza, 3. şahıslara , müşteri mülküne ve ekipmana gelebilecek tüm zararları önlemek politikamızın temelidir.

 

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki performansı takip eder,  çalışanlarımızın bu alanda gelişimi için geri bildirimde bulunarak sürekli eğitimlerini sağlarız.

 

Faaliyetlerimiz sırasında;

 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve ilgili standartlara uyacağımızı,
 • Tüm çalışanlarımız ve ilgili taraflara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayacağımızı,
 • Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için çalışacağımızı,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için sistematik ve bilimsel çalışmalar yapacağımızı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin ve performansının sürekli iyileştirileceğini,
 • Bütün bu çalışmalarımızı yürütürken çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin de katılımını sağlamayı

taahhüt ederiz.

Çevre Yönetimi Politikamız

Çevre Yönetimi Politikamız

Arkas Lojistik olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızda;

 • Çevreye duyarlı olarak hareket etmek,
 • Doğal çevremizin korunmasına katkıda bulunmak,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklı atıkların ve çevreye etkilerinin asgari seviyede tutulmasını sağlamak,
 • Eğitimler ile personelin çevre duyarlılığını arttırmak hedefimizdir.


Bu hedeflere ulaşmak için;

 • Kirliliği önlemek ve çevreyi korumak için çaba göstereceğimizi,
 • Çevre ile ilgili yasal ve diğer şartlara uyacağımızı,
 • Çevre perfomansımızı arttırmak için çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamız

Arkas Lojistik bilgi güvenliği amaçlarımız;

 • Arkas Lojistik olarak ticari ve operasyonel her türlü elektronik, yazılı veya diğer ortamlardaki bilgi ve verilerin güvenliği ve gizliliğini sağlamak,
 • Arkas Lojistik’e ait olan tüm elektronik bilgi sistem ekipmanlarının fiziksel emniyetini sağlamak,
 • Tedarik edilen elektronik bilgi sistemleri ekipmanı ve bunlarla ilgili hizmet kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, kişisel çıkar veya kötü amaçlar için kullanılmasını önlemek,
 • Arkas Lojistik içinde kullanılan her türlü elektronik bilgi sistemleri ekipmanı ve bunlarla ilgili hizmet kaynaklarının yasal ve lisanslı olmasını sağlamak,
 • Arkas Lojistik kurumsal kimliğini ve yapısını korumak, kurumsal yapısının gelişmesine destek olmaktır.
Bu amaçları gerçekleştirirken bilgi güvenliği ile ilgili yasal ve uygulanabilir diğer şartları karşılayacağımızı ve bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.
Şikayet Yönetimi Politikamız

Şikayet Yönetimi Politikamız

Arkas Lojistik olarak ;

 • Müşteri, personel ve diğer ilgili taraflardan gelen; talep, şikayet, öneri ve isteklerini tarafsız olarak kayıt altına almayı, değerlendirmeyi ve sonuçları hakkında tüm gerekçeleri ile birlikte bilgilendirmeyi,
 • Şikayet kaydı açıldığı iş günü, ilgili iş ekibinin çözüm süreci ile ilgili olumlu / olumsuz dönüş yapılmasını,
 • Şikayet kök nedenlerinin tespiti ile aksiyonlar planlanarak tekrarının önlenmesi,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve standart şartlarına uymayı,
 • Şikayet çözüm süreçlerinde “gizlilik ilkesini” esas alarak şeffaf ve objektif olunacağını ve ilgili kaynakların sağlanacağını, taahhüt ederiz.

İletişim

Sadece bir telefon uzaktayız. İletişim sayfamız üzerinden dilediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz

İletişim