Şikayet Yönetimi Politikamız

Arkas Lojistik olarak ;
 

  • Müşteri, personel ve diğer ilgili taraflardan gelen; talep, şikayet, öneri ve isteklerini tarafsız olarak kayıt altına almayı, değerlendirmeyi ve sonuçları hakkında tüm gerekçeleri ile birlikte bilgilendirmeyi,
  • Şikayet kaydı açıldığı iş günü, ilgili iş ekibinin çözüm süreci ile ilgili olumlu / olumsuz dönüş yapılmasını,
  • Şikayet kök nedenlerinin tespiti ile aksiyonlar planlanarak tekrarının önlenmesi,
  • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve standart şartlarına uymayı,
  • Şikayet çözüm süreçlerinde “gizlilik ilkesini” esas alarak şeffaf ve objektif olunacağını ve ilgili kaynakların sağlanacağını, taahhüt ederiz.