Kurumsal Yönetim İlkeleri

Arkas Lojistik iş ilkelerinin ve iş etiği anlayışının tüm çalışanları ve paydaşları tarafından benimsenmesi ve uygulanması amacıyla yol gösterici olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri oluşturmuştur. Bu ilkeler aşağıda yer alan başlıklardan oluşmaktadır.

  • Kurumsal kültüre, etik anlayışa, iyi yönetim felsefesi ve iş ahlakına uyum
  • Şirket,müşteri ve iş ortaklarının gizliliklerinin gözetilmesi
  • Çalışanların çalışma koşulları ve haklarının gözetilmesi
  • Ticari ilişki içerisinde bulunulan kişi/kurumlar, paydaşlar ile medya ile ilişkilerde belirlenen iletişim prensipleri
  • Yasalara ve düzenlemelere uyum
  • Çalışanlara, topluma ve çevreye katkı sağlanmak amacıyla belirlenen kurumsal sosyal sorumluluk bakış açısı

Arkas Lojistik Etik Uyum İlkeleri'ne ulaşmak için buraya tıklayın.

Konuyla ilgili sorularınız için Arkas Lojistik Grubu Etik Hattı’na (etik@arkaslojistik.com.tr) mail atabilirsiniz.