İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Arkas Lojistik olarak önceliğimiz her zaman iş sağlığı ve güvenliğidir.
 
Tüm süreçlerimizde  personelimize, müşterilerimize, tedarikçilerimize, yüklenici firmalarımıza, 3. şahıslara , müşteri mülküne ve ekipmana gelebilecek tüm zararları önlemek politikamızın temelidir.
 
İş sağlığı ve güvenliği konusundaki performansı takip eder,  çalışanlarımızın bu alanda gelişimi için geri bildirimde bulunarak sürekli eğitimlerini sağlarız.
 
Faaliyetlerimiz sırasında;
 

  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve ilgili standartlara uyacağımızı,
 
  • Tüm çalışanlarımız ve ilgili taraflara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayacağımızı,
 
  • Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için çalışacağımızı,
 
  • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için sistematik ve bilimsel çalışmalar yapacağımızı,
 
  • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin ve performansının sürekli iyileştirileceğini,
 
  • Bütün bu çalışmalarımızı yürütürken çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin de katılımını sağlamayı
 
taahhüt ederiz.