Çevre Yönetimi Politikamız

Arkas Lojistik olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızda;
 

 • Çevreye duyarlı olarak hareket etmek,
 • Doğal çevremizin korunmasına katkıda bulunmak,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklı atıkların ve çevreye etkilerinin asgari seviyede tutulmasını sağlamak,
 • Eğitimler ile personelin çevre duyarlılığını arttırmak hedefimizdir.
   
  Bu hedeflere ulaşmak için;
   
 • Kirliliği önlemek ve çevreyi korumak için çaba göstereceğimizi,
 • Çevre ile ilgili yasal ve diğer şartlara uyacağımızı,
 • Çevre perfomansımızı arttırmak için çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.