Şikayet Yönetimi Politikamız

ARKAS Lojistik A.Ş. müşterilerinin talep, şikâyet, öneri ve isteklerini tarafsız olarak kayıt altına almayı, değerlendirmeyi ve sonuçları hakkında tüm gerekçeleri ile birlikte bilgilendirmeyi;
 

  • Şikayet kaydı açıldığı iş gününde ilgili iş ekibinin çözüm süreci ile ilgili olumlu/olumsuz dönüş yapılmasını
  • Şikayetlerin kök nedenlerinin tespiti ile aksiyonlar planlanarak tekrarının önlenmesini
  • Şikayet çözüm süreçlerinde “gizlilik ilkesini” esas alarak şeffaf ve objektif olacağını ve ilgili kaynakları sağlayacağını, taahhüt etmektedir.