İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Arkas Lojistik olarak önceliğimiz her zaman iş sağlığı ve güvenliğidir.
 
Tüm süreçlerimizde  personelimize, müşterilerimize, tedarikçilerimize, 3. şahıslara , müşteri mülküne ve ekipmana gelebilecek tüm zararları önlemek politikamızın temelidir.
 
İş sağlığı ve güvenliği konusundaki performansı takip eder,  çalışanlarımızın bu alanda gelişimi için geri bildirimde bulunarak sürekli eğitimlerini sağlarız.
 
Faaliyetlerimiz sırasında;
 

 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve ilgili standartlara uyacağımızı,
   
 • Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için çalışacağımızı,
   
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin ve performansının sürekli iyileştirileceğini
   
  taahhüt ederiz.